Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Kazimierzu Dolnym

Numery telefonów SPZOZ Kazimierz Dolny

81 881 03 19 lub 81 470 72 90

tylko szczepienia COVID – 19 tel. 510 823 550

BADANIA LABORATORYJNE

w każdy wtorek w godzinach 8.00-10.30
będzie pobierany materiał do badań
laboratoryjnych w przychodni.
Wejście główne tak jak do Punktu Szczepień
COVID-19.  

INFORMACJA DLA PACJENTÓW W SPRAWIE ZAPISÓW DO NARODOWEGO PROGRAMU SZCZEPIEŃ PRZECIWKO
COVID – 19

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kazimierzu Dolnym informuje, że w  dniu 09.04.2021 r.  na parkingu od ulicy Nadrzecznej  jest uruchomiony  mobilny punkt wymazowy  na testy COVID 19. Ponadto informujemy, ze jesteśmy w stałym kontakcie z laboratorium i w razie potrzeby  wymazy będą pobierane w inne dni. Pacjent 

o możliwości skorzystania z punktu wymazowego pod SPZOZ w Kazimierzu Dolnym  jest informowany podczas teleporady. Ponadto informujemy, że czas oczekiwania na receptę po zgłoszeniu zapotrzebowania na leki  wynosi minimum 10 dni roboczych, związane jest to z dużą liczba zachorowań na COVID 19 oraz koniecznością badania pacjentów po przechorowaniu COVID 19. Informujemy, również że  nr telefonu  wyznaczony do zapisów  na szczepienia przeciw COVID 19   tel. 510 823 550

 

ZAPISY KOLEJNYCH GRUP WIEKOWYCH

 

Data rejestracji                                          Grupa wiekowa

12 kwietnia                                                   rocznik  1962

13 kwietnia                                                   rocznik  1963

14 kwietnia                                                   rocznik  1964

15 kwietnia                                                   rocznik  1965

16 kwietnia                                                   rocznik  1966

17 kwietnia                                                   rocznik  1967

19 kwietnia                                                   rocznik  1968

20 kwietnia                                                  rocznik  1969

21 kwietnia                                                   rocznik  1970

22 kwietnia                                                   rocznik  1971

23 kwietnia                                                   rocznik  1972

24 kwietnia                                                   rocznik 1973

Pacjenci zapisani od dnia 12 kwietnia 2021 r będą szczepieni po zaszczepieniu wszystkich zapisanych pacjentów w grupie wiekowej 60+.

         

           Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
Puławy, ul. Bema 1
Tel. dla osób dorosłych: 603 566 999
Tel. dla dzieci: 605891355
Dyżurujący lekarz udziela porad:

w warunkach ambulatoryjnych,

 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 • telefonicznie.

 Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

 

SP ZOZ W Puławach informuje,
że z dniem 18 marca 2020 roku

W Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej nr 4 ul. Kołłątaja 51, zostaje uruchomiona Poradnia dla dzieci chorych, która będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. W przypadku nagłego zachorowania dziecka jest możliwość  porady lekarskiej w

Przychodni, jednakże z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną prosimy o wcześniejszą konsultację telefoniczną pod numerem

tel. 605 891 355 lub 81 45 02390.

 

W Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej nr 4 ul. Kołłątaja 51, zostają uruchomione całodobowe porady lekarzy pediatrów dla dzieci powiatu puławskiego. W przypadku nagłego zachorowania jest możliwość porady telefonicznej pod numerem tel. 605 891 355.

 

W Przychodni Specjalistycznej ul. Centralna 16 zostają uruchomione porady lekarzy zabiegowych- specjalności chirurgicznych w godzinach 8.00-18.00. W przypadku nagłego zachorowania jest możliwość porady telefonicznej pod numerem tel. 785 027 732.

 

Nocna i świąteczna pomoc nocna dla dorosłych działa przy

ul. Centralnej 16 – porada telefoniczna pod numerem tel. 603 566 999

 

Informacje SPZOZ

Zamówienia na wypisywanie recept na leki stałe można zgłaszać 

drogą elektroniczną na adres:

                                                    kontakt@spzozkd.pl 

W treści wiadomości proszę podać PESEL pacjenta, nazwę i dawki leków oraz ilość opakowań jakie mają byś wypisane. Czas oczekiwania na receptę wynosi miniumum 10 dni roboczych.

Osoby wracające z miejsc występowania ognisk koronawirusa lub z objawami chorobowymi wskazującymi na zakażenie prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami

Oddziału Nadzoru Przeciwepidemicznego (SANEPID):

 • w godzinach urzędowania 7:30-15:05 pod nr tel. 81 886 12 05
 • całodobowo pod nr tel. 509 282 119, 504 758 135, 669 322 777

Infolinia NFZ: 800 190 590

Oddział zakaźny SP ZOZ w Puławach (punkt pielęgniarski): 81 450 22 05

 

Numery telefonów do Przychodni POZ:

 • Przychodnia POZ nr 1 ul. Partyzantów 17, Puławy tel. 81 45-02-313
 • Przychodnia POZ nr 2 ul. Skłodowskiej 10, Puławy, tel. 81 45-02-326
 • Przychodnia POZ nr 3 ul. Kilińskiego 22, Puławy, tel. 81 45-02-385
 • Przychodnia POZ nr 4 ul. Kołłątaja 5, Puławy, tel. 81 45-02-390
 • Poradnia dla dzieci chorych w Przychodni Podstawowej
 • Opieki Zdrowotnej nr 4 ul. Kołłątaja 51 tel. 605-891-355
  lub 81 45-02-390

Po godzinach pracy placówek POZ usługi medyczne zapewniane są w formie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w Przychodni POZ nr 1, Puławy, ul. Partyzantów 17 tel. 81 45 02 313. W nagłych sytuacjach, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia jak np. zawał serca, udar czy wypadek komunikacyjny, pacjenci będą przewożeni do szpitali w Rykach, Dęblinie, Opolu Lubelskim i Lublinie. Bez zmian, w takich przypadkach należy dzwonić na ogólne telefony alarmowe – 112 lub 999. Pacjenci w stanach urazów jak np. skręcenia czy złamania, uzyskają pomoc w przychodni na ul. Centralnej 16, gdzie prowadzona jest opieka ambulatoryjna w godzinach 8:00-18:00.

Dyżur telefoniczny pełni Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach. Porady udzielane są telefonicznie pod nr 785 027 111, w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 a od wtorku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.

 

Pomoc psychologa otrzymamy także pod nr 81 888 53 05, 81 888 53 06

800 110 001 (bezpłatna infolinia), w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. SP ZOZ w Puławach również zabezpieczył pomoc psychologiczną dla swoich pacjentów, pracowników i ich rodzin poprzez porady telefoniczne psychologów: Magdalena Kowalska tel. 509 975 770 oraz mgr Jacek Samoń

tel. 508 055 764 w dni powszednie godzinach od 7:30 do 15:00.

 

Rejestracja Pacjentów:

Rejestracja osobista w godz. 07.00-18.00

Rejestracja telefoniczna w godz. 08.00-18.00

Pobieranie materiału do badań:

Punkt pobrań badań laboratoryjnych w gabinecie zabiegowym czynny w:

 poniedziałek, środa, piątek w godz. 07:15-08:20

lub w NZOZ Prywatne Laboratorium Analiz i Usług Medycznych Puławy ul. Gościńczyk 5 

tel. 81 888 7307 czynny poniedziałek-piątek 07:00 – 16:00, sobota 08:00-12:00

Badania zlecone wykonują:

Centrum Medyczne J. Z. Kątnik

Puławy ul. Wróblewskiego 4 tel. 81 8874857  Spirometria Poniedziałek – Piątek 08.00–10.00

 

SP ZOZ Puławy Przychodnia Specjalistyczna

ul. Centralna tel. 81 45 02 313

Badania Radiologiczne: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 08.00-15.30, środa 08.00–17.30

 

Centrum Medyczne INTERNUS Sp. z o.o.  Puławy ul. Gen. Fieldorfa Nila 10 od poniedziałku do piątku od 07.00 do 20.00

badania USG poniedziałek-piątek 12.30–15.00

 

badania wykonywane są po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

 

Świadczenia w zakresie
ratownictwa medycznego
tel. 112 / 999

w związku z

wypadkiem, urazem, porodem, nagłym zachorowaniem lub nagłym pogorszeniem stanu

zdrowia powodującym zagrożenie życia udziela
Szpital Specjalistyczny w Puławach, ul. Bema 1

 

   

kontakt

tel. 81 881 03 19
tel. 81 470 72 90

adres

ul. Lubelska 32/34
24-120 Kazimierz Dolny

godziny

Pon-Pt 8:00-18:00

e-mial

kontakt@spzozkd.pl