Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Kazimierzu Dolnym

Informacje SPZOZ

Zamówienia na wypisywanie recept na leki stałe można zgłaszać 

drogą elektroniczną na adres:

                                                    kontakt@spzozkd.pl 

W treści wiadomości proszę podać PESEL pacjenta, nazwę i dawki leków oraz ilość opakowań jakie mają byś wypisane. Czas oczekiwania na receptę wynosi miniumum 4 dni roboczych.

 

Osoby wracające z miejsc występowania ognisk koronawirusa lub z objawami chorobowymi wskazującymi na zakażenie prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami

Oddziału Nadzoru Przeciwepidemicznego (SANEPID):

  • w godzinach urzędowania 7:30-15:05 pod nr tel. 81 886 12 05
  • całodobowo pod nr tel. 509 282 119, 504 758 135, 669 322 777

Infolinia NFZ: 800 190 590

Oddział zakaźny SP ZOZ w Puławach (punkt pielęgniarski): 81 450 22 05

 

Numery telefonów do Przychodni POZ:

  • Przychodnia POZ nr 1 ul. Partyzantów 17, Puławy tel. 81 45-02-313
  • Przychodnia POZ nr 2 ul. Skłodowskiej 10, Puławy, tel. 81 45-02-326
  • Przychodnia POZ nr 3 ul. Kilińskiego 22, Puławy, tel. 81 45-02-385
  • Przychodnia POZ nr 4 ul. Kołłątaja 5, Puławy, tel. 81 45-02-390
  • Poradnia dla dzieci chorych w Przychodni Podstawowej
  • Opieki Zdrowotnej nr 4 ul. Kołłątaja 51 tel. 605-891-355
    lub 81 45-02-390

Po godzinach pracy placówek POZ usługi medyczne zapewniane są w formie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w Przychodni POZ nr 1, Puławy, ul. Partyzantów 17 tel. 81 45 02 313. W nagłych sytuacjach, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia jak np. zawał serca, udar czy wypadek komunikacyjny, pacjenci będą przewożeni do szpitali w Rykach, Dęblinie, Opolu Lubelskim i Lublinie. Bez zmian, w takich przypadkach należy dzwonić na ogólne telefony alarmowe – 112 lub 999. Pacjenci w stanach urazów jak np. skręcenia czy złamania, uzyskają pomoc w przychodni na ul. Centralnej 16, gdzie prowadzona jest opieka ambulatoryjna w godzinach 8:00-18:00.

Dyżur telefoniczny pełni Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach. Porady udzielane są telefonicznie pod nr 785 027 111, w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 a od wtorku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.

 

Pomoc psychologa otrzymamy także pod nr 81 888 53 05, 81 888 53 06

800 110 001 (bezpłatna infolinia), w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. SP ZOZ w Puławach również zabezpieczył pomoc psychologiczną dla swoich pacjentów, pracowników i ich rodzin poprzez porady telefoniczne psychologów: Magdalena Kowalska tel. 509 975 770 oraz mgr Jacek Samoń

tel. 508 055 764 w dni powszednie godzinach od 7:30 do 15:00.

 

Badania zlecone wykonują:

Centrum Medyczne J. Z. Kątnik

Puławy ul. Wróblewskiego 4 tel. 81 8874857  Spirometria Poniedziałek – Piątek 08.00–10.00

 

Centrum Medyczne INTERNUS Sp. z o.o.  Puławy ul. Gen. Fieldorfa Nila 10

Badania USG  od poniedziałku do piątku od 07.00 do 20.00

Badania Radiologiczne od poniedziałku do piątku od 07.00 do 20.00 

Badania wykonywane są po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod nr 81 820 03 00

 

Laboratorium Analiz i Usług Medycznych ul. Gościńczyk 5 24-100 Puławy tel. 81 888 73 07

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00

soboty w godzinach od 08.00 do 12.00

 

Świadczenia w zakresie
ratownictwa medycznego
tel. 112 / 999

w związku z wypadkiem, urazem, porodem, nagłym zachorowaniem

lub nagłym pogorszeniem stanu zdrowia powodującym zagrożenie życia udziela

Szpital Specjalistyczny w Puławach, ul. Bema 1

 

kontakt

tel. 81 881 03 19
tel. 81 470 72 90

adres

ul. Lubelska 32/34
24-120 Kazimierz Dolny

godziny

Pon-Pt 8:00-18:00

e-mial

kontakt@spzozkd.pl