Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Kazimierzu Dolnym

Uwaga:
dodatkowy numer telefonu
81 470 72 90SP ZOZ W Puławach informuje,
że z dniem 18 marca 2020 roku

W Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej nr 4 ul. Kołłątaja 51, zostaje uruchomiona Poradnia dla dzieci chorych, która będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. W przypadku nagłego zachorowania dziecka jest możliwość  porady lekarskiej w

Przychodni, jednakże z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną prosimy o wcześniejszą konsultację telefoniczną pod numerem

tel. 605 891 355 lub 81 45 02390.

 

W Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej nr 4 ul. Kołłątaja 51, zostają uruchomione całodobowe porady lekarzy pediatrów dla dzieci powiatu puławskiego. W przypadku nagłego zachorowania jest możliwość porady telefonicznej pod numerem tel. 605 891 355.

 

W Przychodni Specjalistycznej ul. Centralna 16 zostają uruchomione porady lekarzy zabiegowych- specjalności chirurgicznych w godzinach 8.00-18.00. W przypadku nagłego zachorowania jest możliwość porady telefonicznej pod numerem tel. 785 027 732.

 

Nocna i świąteczna pomoc nocna dla dorosłych działa przy

ul. Centralnej 16 – porada telefoniczna pod numerem tel. 603 566 999

 

Informacje SPZOZ

Od dnia 17.03.2020 roku zamówienia na wypisywanie recept na leki stałe można zgłaszać  drogą elektroniczną na adres:

                                                    kontakt@spzozkd.pl 

W treści wiadomości proszę podać PESEL pacjenta, nazwę i dawki leków oraz ilość opakowań jakie mają byś wypisane. Czas oczekiwania na receptę wynosi 4-5 dni.

Osoby wracające z miejsc występowania ognisk koronawirusa lub z objawami chorobowymi wskazującymi na zakażenie prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami

Oddziału Nadzoru Przeciwepidemicznego (SANEPID):

  • w godzinach urzędowania 7:30-15:05 pod nr tel. 81 886 12 05
  • całodobowo pod nr tel. 509 282 119, 504 758 135, 669 322 777

Infolinia NFZ: 800 190 590

Oddział zakaźny SP ZOZ w Puławach (punkt pielęgniarski): 81 450 22 05

 

Numery telefonów do Przychodni POZ:

  • Przychodnia POZ nr 1 ul. Partyzantów 17, Puławy tel. 81 45-02-313
  • Przychodnia POZ nr 2 ul. Skłodowskiej 10, Puławy, tel. 81 45-02-326
  • Przychodnia POZ nr 3 ul. Kilińskiego 22, Puławy, tel. 81 45-02-385
  • Przychodnia POZ nr 4 ul. Kołłątaja 5, Puławy, tel. 81 45-02-390
  • Poradnia dla dzieci chorych w Przychodni Podstawowej
  • Opieki Zdrowotnej nr 4 ul. Kołłątaja 51 tel. 605-891-355
    lub 81 45-02-390

Po godzinach pracy placówek POZ usługi medyczne zapewniane są w formie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w Przychodni POZ nr 1, Puławy, ul. Partyzantów 17 tel. 81 45 02 313. W nagłych sytuacjach, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia jak np. zawał serca, udar czy wypadek komunikacyjny, pacjenci będą przewożeni do szpitali w Rykach, Dęblinie, Opolu Lubelskim i Lublinie. Bez zmian, w takich przypadkach należy dzwonić na ogólne telefony alarmowe – 112 lub 999. Pacjenci w stanach urazów jak np. skręcenia czy złamania, uzyskają pomoc w przychodni na ul. Centralnej 16, gdzie prowadzona jest opieka ambulatoryjna w godzinach 8:00-18:00.

Dyżur telefoniczny pełni Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach. Porady udzielane są telefonicznie pod nr 785 027 111, w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 a od wtorku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.

 

Pomoc psychologa otrzymamy także pod nr 81 888 53 05, 81 888 53 06

800 110 001 (bezpłatna infolinia), w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. SP ZOZ w Puławach również zabezpieczył pomoc psychologiczną dla swoich pacjentów, pracowników i ich rodzin poprzez porady telefoniczne psychologów: Magdalena Kowalska tel. 509 975 770 oraz mgr Jacek Samoń

tel. 508 055 764 w dni powszednie godzinach od 7:30 do 15:00.

 

Rejestracja Pacjentów:

Rejestracja osobista w godz. 07.00-18.00

Rejestracja telefoniczna w godz. 08.00-18.00

Pobieranie materiału do badań:

Punkt pobrań badań laboratoryjnych w gabinecie zabiegowym czynny w:

 poniedziałek, środa, piątek w godz. 07:15-08:20

lub w NZOZ Prywatne Laboratorium Analiz i Usług Medycznych Puławy ul. Gościńczyk 5 

tel. 81 888 7307 czynny poniedziałek-piątek 07:00 – 16:00, sobota 08:00-12:00

Badania zlecone wykonują:

Centrum Medyczne J. Z. Kątnik

Puławy ul. Wróblewskiego 4 tel. 81 8874857  Spirometria Poniedziałek – Piątek 08.00–10.00

 

SP ZOZ Puławy Przychodnia Specjalistyczna

ul. Centralna tel. 81 45 02 313

Badania Radiologiczne: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 08.00-15.30, środa 08.00–17.30

 

Centrum Medyczne INTERNUS Sp. z o.o.  Puławy ul. Gen. Fieldorfa Nila 10 od poniedziałku do piątku od 07.00 do 20.00

badania USG poniedziałek-piątek 12.30–15.00

 

badania wykonywane są po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

 

Świadczenia w zakresie
ratownictwa medycznego
tel. 112 / 999

w związku z

wypadkiem, urazem, porodem, nagłym zachorowaniem lub nagłym pogorszeniem stanu

zdrowia powodującym zagrożenie życia udziela
Szpital Specjalistyczny w Puławach, ul. Bema 1

 

   

kontakt

tel. 81 881 03 19

adres

ul. Lubelska 32/34
24-120 Kazimierz Dolny

godziny

Pon-Pt 8:00-18:00

e-mial

kontakt@spzozkd.pl